SEO

Vyhľadávače zaujíma predovšetkým text. Optimalizácia pre vyhľadávače, tzv. SEO (Search engine optimization) je spôsob, akým urobiť vašu stránku atraktívnou použitím optimalizovaného textu.

Prečo je SEO výhodné?

Úpravy, ktorými prejde obsah stránky, trvalo zvyšujú záujem užívateľov (konverzný pomer) a tým zvyšujú zisk. Jednorazová investícia tak prináša dlhodobé pozitívne výsledky v návštevnosti vášho webu.

Konverzný pomer je percento návštevníkov, ktorí splnia vopred určený cieľ stránky (dosiahnuť aktivitu užívateľa - vyplnenie objednávky, zakúpenie tovaru prostredníctvom e-shopu a pod.)

Čo prinesú kľúčové slová?

Existencia SEO je podmienená definovaním adekvátnych kľúčových slov (teda výrazov, ktoré užívateľ zadá pri hľadaní informácií vo vyhľadávači). Práve cielene zvolené a správne umiestnené kľúčové slová, zabezpečia vašej stránke výhodnú pozíciu vo fulltextových vyhľadávačoch.

SEO k vám dovedie nie len nových užívateľov, ale najmä potenciálnych zákazníkov (cieľovú skupinu priamo hľadajúcu vás/ vaše služby).

Faktory ovplyvňujúce kvalitu SEO

Pre komplexné a bezchybné optimalizovanie stránky je potrebných niekoľko krokov, ktoré optimalizáciu robia úspešnou.

On-page optimalizácia

(optimalizácia "na stránke" - systém, ako a kde, čo najvhodnejšie umiestniť kľúčová slová a spôsob štruktúry projektu)

Čo hovorí Title tag (titulok stránky)?

Titulok stránky je najdôležitejším on-page faktorom. Zobrazuje sa ako hlavička html dokumentu - teda to, čo si potenciálny zákazník všíma ako prvé. Zároveň je nosnou informáciou pre vyhľadávače, ktoré title tag používajú ako klikací text.

Dôležitou súčasťou dobre optimalizovanej stránky je hustota použitia kľúčových slov v titulku, aby sa stránka stala dominantnou. Slovám umiestneným na začiatku titulku sa prikladá väčšia dôležitosť, ako slovám na konci riadka.

Meta tag (text pod titulkom)

Header tagy (nadpisy)

Z hľadiska priority sú header tagy rozdelené na h1, h2, h3...až h6. Najdôležitejší je výskyt kľúčových slov práve v header tagoch, ktoré vyhľadávače považujú za rozhodujúce.

Obsah web stránky (náplň stránky, kľúčové slová a štruktúra jednotlivých odkazov)

Názov domény a URL adresa

Kľúčové slovo, ktoré priamo figuruje v názve domény je výhodou, nie však podmienkou. Vyhľadávače totižto dokážu spoľahlivo nájsť váš web na základe ostatných faktorov, ktoré dokonale "nahradia" absenciu kľúčových slov v názve.

URL adresa - potreba presmerovania non-www verzie stránky na www verziu, prípadne trvalé presmerovanie pri zmene adresy pomocou 301 redirect.

Off-page optimalizácia

(optimalizácia "mimo stránky"- techniky pre zisk čo najväčšieho počtu tých najkvalitnejších spätných odkazov)

Spätné odkazy

Aby optimalizácia splnila svoj účel, je nevyhnutné zamerať sa na spätné odkazy. Tie je možné získať platenou či neplatenou formou, a to rôznymi spôsobmi:
  • Registrácia do katalógov
  • Výmena odkazov
  • Linkbaiting (vytvorenie jedinečnej služby alebo témy, ktorá prijme ďalších správcov k odkazovaniu na vašu stránku)
  • Social bookmarking (odporúčania na rôzne príspevky od ostatných užívateľov - zvýšenie povedomia o stránke)
  • Article submission (uverejňovanie článkov spolu s konkrétnymi odkazmi na iných weboch, určených na tento druh propagácie)
  • Kúpa odkazov

Chcete vedieť ako vylepšiť svoj marketing na webe alebo samotný web?

Dohodnite si s nami nezáväzné stretnutie.

© 2008 Webcreator - internetová agentúra. Všetky práva vyhradené. Zavolajte nám 0910 90 70 48