FB a Twitter aplikácie

Marketing aplikácie predstavujú novodobý spôsob propagácie firmy a jednotlivých produktov.
Výhodou aplikácií je, že sa usilujú o participáciu návštevníkov, a tým získavajú údaje, spätnú väzbu a aj nepriame objednávky či registrácie.

Výrazne pozitívny vplyv na šírenie a úspešnosť aplikácií má aj presné zameranie na cieľové skupiny a existencia sociálnych sietí, ktoré fungujú ako bezplatné médium.

Úspech aplikácií je založený na kvalitnej grafike, nápaditosti a vychádza z priamych potrieb klientovej firmy. Na základe týchto potrieb sú na mieru vytvorené komerčné, zábavné alebo praktické aplikácie.

Prečítajte si všetky faktory, ktoré vám dopomôžu k zisku klientov

Moderný a originálny marketing

Marketingové riešenia musia byť čoraz viac kreatívnejšie, aby zaujali a dokázali presvedčiť potenciálnych zákazníkov ku reálnej kúpe. Marketing aplikácie preto odrážajú aktuálne trendy a snažia sa nenásilným spôsobom ovplyvniť spotrebiteľské správanie.

Vzhľadom na to, že ide o prevažne grafické riešenia s vysokou mierou interaktivity, stávajú sa marketing aplikácie veľmi obľúbené v  radoch samotných používateľov webu.

Cielená kampaň

Výhodou marketing aplikácií je ich zameranie na konkrétne cieľové skupiny návštevníkov – napr. pri propagácii produktov na stálych a potenciálnych zákazníkov alebo pri zábavných aplikáciách na širšie spektrum vybraných používateľov.

Atraktívna aplikácia sa bude šíriť medzi používateľmi extrémne rýchlo a zadarmo!

Rýchla a efektívna interakcia so zákazníkmi

Aplikácie môžu fungovať aj ako nový komunikačný kanál medzi firmou a zákazníkom. Vďaka tomu firma získava cennú spätnú väzbu od klientov (feedback) a môže tak promptne reagovať na požiadavky a odstraňovať prípadné nedostatky.

Komerčné, zábavné, či praktické

Aplikácie majú rozličný charakter a pre výber konkrétneho typu je dôležitý cieľ, ktorý chcete dosiahnuť.

Najvýraznejšie sú komerčné aplikácie s dôrazom na prezentáciu produktov či realizovanie súťaží. Pri tomto type je zastúpená výrazná miera predajnosti.

Zábavné aplikácie prinášajú odreagovanie a relax. Klienti sa rozhodujú na základe faktov, ale ich rozhodnutia ovplyvňujú emócie. Oslovením potenciálneho klienta vtipnou hrou alebo inou „funny“ aplikáciou v ňom zanecháte pozitívne emócie.

Praktické aplikácie nemajú predajný charakter, ale snažia sa návštevníkovi zjednodušiť pohyb na stránke – ide napr. o výpočet vzdialenosti alebo je vďaka nim možné odporučiť stránku priateľovi.

Využitie sociálnych sietí

Masívne rozšírenie sociálnych sietí a ich mimoriadne vysoká návštevnosť vytvorili obrovský priestor pre prezentáciu firmy a produktov. Jedným typom propagácie sú platené odkazy, ale vďaka možnosti zdieľania zaujímavých odkazov/videí/aplikácií je dostupná aj bezplatná propagácia.

Motivačný faktor

Výrazným plusom marketing aplikácií je ich skrytý motivačný faktor. Ak sú správne umiestené v rámci rôznych súťaží (alebo sú vytvorené ako súťaž – napr. hra), dokážu motivovať návštevníka natoľko, že sa aktívne zapojí.

Navyše, s danou aplikáciou si spojí názov firmy/ produktu, čo ho podvedome bude v budúcnosti motivovať k využitiu práve vašich služieb.

Rozhodnite sa pre marketing aplikácie a získajte maximum klientov za minimálne náklady a ešte menšie úsilie!

Meníme agresívnu reklamu s neurčitým efektom na príjemnú a zábavnú formu propagácie s preukázateľnými výsledkami.

© 2008 Webcreator - internetová agentúra. Všetky práva vyhradené. Zavolajte nám 0910 90 70 48