Internetová agentúra

Internetová agentúra Prioritou internetovej agentúry je zabezpečenie komplexnej propagácie na internete a dosiahnutie maximálneho úspechu klienta vďaka optimalizácii náležitých riešení.

Pre tých, ktorí chcú byť videní

Služby Internetovej agentúry zahŕňajú dôkladný systém plánovania a realizácie jednotlivých, vopred určených, cieľov. Výsledkom dlhodobej spolupráce je zefektívnenie propagácie, zvýšenie počtu zákazníkov a teda zvýšenie zisku.

Pre veľké firmy

Služby sú určené veľkým spoločnostiam a aplikovateľné pre rozsiahle internetové projekty.

Príklady cieľov

 • Kompletná ponuka služieb a výhoda jedného silného dodávateľa
  SEO
  Copywriting
  Email marketing
  Prístupnosť a použiteľnosť
  Public Relations
  Testovanie a audit
 • Dosiahnutie preukázateľných, merateľných výsledkov riešení
 • Úspešné investovanie do marketingu a reklamy
  Definícia kľúčových cieľov z dlhodobého hľadiska
  Analýzy a prieskumy
  Tvorba kampaní
  PPC akcie
  Kompletný servis
 • Nadštandardný prístup ku klientom
 • Profesionalita a serióznosť
 • Podpora a poradenstvo

Sledovanie cieľov a realizácia

Pri vytváraní jednotlivých riešení je nevyhnuté jasne si definovať problém, ktorý sa stane predmetom analýzy a požadovaný cieľ. Následne sa navrhnú možné alternatívy ako odstrániť vzniknutú nepriaznivú situáciu a dosiahnuť uskutočnenie plánovanej vízie. Postupným plánovaním vo väčších časových intervaloch a samotnou realizáciou sa uskutočňujú jednotlivé časti riešenia.

Príklady cieľov

 • Dlhodobé zvyšovanie povedomia o spoločnosti
 • Efektívne zvyšovanie tržieb a počtu zákazníkov prostredníctvom internetu
 • Optimalizácia internetových riešení
 • Účinné investovanie do reklamy (nie len na internete)
 • Akékoľvek dlhodobé ciele podľa predstáv klienta
© 2008 Webcreator - internetová agentúra. Všetky práva vyhradené. Zavolajte nám 0910 90 70 48