Finančné informácie

Kvalitná web stránka je významnou investíciou, preto sa berie ohľad na jej výšku, dobu návratnosti a riziko s ňou spojené. Aby sme pre našich klientov dosiahli optimálnu mieru návratnosti pri minimálnom riziku, každému projektu predchádza podrobný prieskum, analýza a návrh riešenia.

Uvedený postup zaistí, že sa pri realizácii webu bude vždy prihliadať na trh, konkurenciu a finančné možnosti klienta. Správnou kombináciou týchto troch faktorov dokážeme pre klienta vyťažiť maximum.

Ešte pred samotným začiatkom realizácie sme pre Vás pripravili niekoľko rád a možností finančného prístupu k jednotlivým projektom na internete.

Výška investície

Štandardná výška investície do webu predstavuje približne sumu od 166€ do 33 190€, pričom sa odvíja od niekoľkých základných faktorov:

• Rozsah webu
• Použitá technológia (Linux/ Windows)
• Kvalita služieb (kvalita grafiky, kódu, prístup spoločnosti)
• Poskytovaný servis a záruka
• Spôsob spolupráce (vykonávajú sa len požiadavky klienta/ dodávateľ sám realizuje prieskumy, analýzy a poskytne klientovi ideálny návrh riešenia)
• Licencie na software (napr. CMS - administračný systém webu)
• Rozsah programovania systémov na mieru
• Obsah webu (klient si sám pripraví obsah pre web/ dodávateľ vytvára obsah webu využitím copywritingu, práce grafika a kódera)

Suma, ktorú chcete investovať, by mala zodpovedať predovšetkým tomu, aké výsledky od web stránky očakávate. Preto je dobré, ak Vašu predstavu o webe začleníte do niektorej z uvedených kategórií:

• Web vizitka - jednoduchá stránka s logom spoločnosti a základnými informáciami o spoločnosti: 100€ - 200€

• Informatívny web - stránka s viacerými sekciami (napr.: úvod, produkty, profil, kontakt,...) a jednoduchým designom: 400€ - 800€

• Web s pokročilými marketingovými nástrojmi – stránka s podrobnou ponukou produktov/ služieb + SEO, SEM, Copywriting, kvalitný design:  1000€ - 2000€

• Kvalitný internetový obchod – e-shop riešiaci všetky potreby návštevníka, ako aj administrátora + SEO, SEM, Copywriting, použiteľnosť a prístupnosť: 2000€ - 3000€

• Portál alebo iný, na programovanie náročný, web - stránky s rozsiahlymi aplikáciami na mieru a internetovým marketingom: 3000€+

Pri výbere dodávateľa zvažujte okrem ceny aj to, či sa vám preinvestovaná suma pri spolupráci s danou spoločnosťou vráti. Je potrebné zistiť, aké sú jej predošlé skúsenosti s návratnosťou investícií do webu, prípadne marketingu.

TIP! Sú Vaše finančné možnosti obmedzené?
Napriek tomu nás neváhajte kontaktovať!

Z akéhokoľvek budgetu dokážeme vytvoriť funkčné riešenie prinášajúce čiastkové výsledky, čo je na začiatok výhodnou alternatívou.

Štruktúra nákladov na web

Náklady na web vieme rozdeliť na jednorazové a opakujúce sa:

Jednorazové:
• Tvorba grafického návrhu
• Kódovanie
• Programovanie
• Tvorba obsahu
• Licencia na software

Opakujúce sa:
• SEO
• SEM
• Technická podpora
• Doména
• Webhosting

Opakujúce sa náklady predstavujú väčšinou iba malý zlomok tých jednorazových a dokážu sa vtesnať do sumy 66€ za doménu a web.

Pokiaľ však chcete, aby Vaša stránka zarábala, oplatí sa pravidelne využívať služby SEO a SEM.

Návratnosť investície

Štandardná návratnosť investícií na internete predstavuje približne 1 rok.
Ak klient prehnane šetrí na web stránke, často sa stáva, že daná investícia absolútne nesplní očakávania (nulová návratnosť, zlá reklama).

Úspešná a rentabilná webová prezentácia nie je jednorazový proces, ale kolobeh spolupráce klienta a jeho strategického dodávateľa internetových riešení.

Snažíme sa, aby sa našim klientom vrátila ich investícia najneskôr do pol roka.
Vo všeobecností platí, že našou prioritou je uzatvárať s klientmi dlhodobé strategické partnerstvá, ktoré sú vysoko prospešné pre obe strany.

Pri správnom marketingovom mixe sa nám podarilo navrátiť klientom ich investície už do jedného mesiaca.

Typy investovania

A) Reštart
Klient jednorazovo, ale v určitých intervaloch, investuje do web stránky s tým, že ide stále o kompletnú prestavbu webu a daný interval sa pohybuje v rozmedzí 3-5 rokov.

Výsledok: Stránka vytvára len minimálny zisk, pretože investície sú jednorazové a ich kvalita časom klesá.

B) Kolobeh
Klient na začiatku investuje do stránky, a potom naďalej pracuje na jej optimalizácii a propagácii, aby maximalizoval zisk.

Výsledok: Web stránka neustále zvyšuje svoju ziskovosť a pôsobí čoraz úspešnejšie vo všetkých aspektoch. Navyše, celkové náklady sú v dlhodobom horizonte nižšie ako pri variante A).

Porovnanie nákladov a zisku z predaja cez web

Hľadáte dodávateľa webu / chcete efektívnu web stránku?

Stavte na efektívny web! Kontaktujte nás a získajte službu copywriting-u navyše.
© 2008 Webcreator - internetová agentúra. Všetky práva vyhradené. Zavolajte nám 0910 90 70 48