Corporate identity

Budovanie korporačnej identity spočíva v zapamätateľnosti spoločnosti prostredníctvom jednotného designu firemných a propagačných materiálov. Firemné materiály sú graficky ucelené a volené na základe obchodného zamerania.

Zvýšenie povedomia o firme medzi potenciálnymi zákazníkmi je významným marketingovým faktorom, ktorý prináša zisk.

Zvýšenie povedomia o firme medzi potenciálnymi zákazníkmi je významným marketingovým faktorom, ktorý prináša zisk.

Pre tých, ktorí sa chcú líšiť

Vďaka kvalitnej korporačnej identite nesplyniete s konkurenciou.

Pre firmy

Služba je určená pre všetky spoločnosti, ktoré nemajú vytvorenú korporačnú identitu, prípadne ju chcú zmeniť. Takisto je vhodnou pre firmy, ktoré majú záujem o zjednotenie designu reklamných materiálov, korešpondencie a podobne.

Cameo Webcreator

Priebeh tvorby

Konzultácia s klientom
Prvým krokom pri tvorbe korporačnej identity je konzultácia s klientom. Ten načrtne všetky svoje požiadavky a predstavy, prezentuje pôsobenie spoločnosti a obchodné zameranie.

Špecifikácia potrieb
Klient si vyberie konkrétne druhy materiálov, ktoré budú zahrnuté v korporačnej identite.

Tvorba
Na základe dohodnutých podmienok vytvoríme jednotný, moderný design pre firemné materiály.

Pripomienkovanie a finalizácia
Návrhy vytvoríme a upravíme tak, aby bol klient 100%-tne spokojný.

Exprestlač
© 2008 Webcreator - internetová agentúra. Všetky práva vyhradené. Zavolajte nám 0910 90 70 48