Upozornenie pre Project Ownerov (Account a Project manageri)

Prosim pozorne si precitajte pokyny pre vedenie projektu a fakturaciu.

Prednedávnom sme dokončili odlaďovanie výrobného procesu z čoho vyplynulo nasledovné:

  1. Pred podpísaním zmluvy musí rozpočet kalkulovaný na projekt vždy odsúhlasiť project manager.
  2. Project manager musí potom do dotprojectu nahrať úlohy v tej istej štruktúre ako sú zachytené na kalkulácii.
  3. Na prekročenie rozpočtu musí dbať project manager a v prípade jeho prekročenia je na ňom a accountovi aby odkomunikovali s klientom prípadné navýšenie pokiaľ k prekročeni došlo z dôvodu požiadaviek alebo úprav klienta.
  4. Nezadávajte úlohy, ktoré majú alokovaných viac ako 30 hodín, pretože potom vzniká problém prenášania hodín z jedného mesiaca do druhého a ľudí potom rozčuluje, že dostanú za danú úlohu zaplatené až ďalší mesiac.
  5. Do projektu treba zapisovať aj výdavky ako napr. Bannerova reklama alebo webhosting a iné peňažné náklady, ktoré sa majú ďalej fakturovať klientovi. Tieto náklady treba zapisovať ako milestones a sumu, ktorú je potrebné klientovi fakturovať treba zapísať do poľa Target budget.
  6. Po vyfakturovaní položky treba vždy zaškrtnúť pole FAKT a stlačiť Uložiť.
  7. Za fakturáciu a pridanie projektu do referencií na webcreator.sk je zodpovedný project owner.

UPOZORNENIE!!!

Zároveň pripomínam, že sa zmenili zmluvy, cenník a spôsob kalkulácií o čom som vás už informoval emailom.

27.2.2010 Kitka Matej Kitka Matej Sprievodca produktmi Odporučiť článok
© 2008 Webcreator - internetová agentúra. Všetky práva vyhradené. Zavolajte nám 0910 90 70 48