Riadenie vzťahu so zákazníkom počas tvorby projektu

Cieľom tohoto článku je zlepšenie vzájomnej komunikácie a celkového vzťahu objednávateľ-dodávateľ pri tvorbe internetového projektu. Pomocou týchto jednoduchých pravidiel dokáže tvorca webu omnoho lepšie splniť požiadavky objednávateľa a tým zabezpečit jeho spokojnosť.

Definovanie cieľa a požiadaviek zákazníka

Po výbere dodávateľa internetových služieb by mal mať zákazník ujasnené svoje potreby a želania pri tvorbe nového projektu. Často krát ich zákazník nemá špecifikované. Kvalitný dodávateľ v oblasti internetových služieb musí vedieť rozvinúť a posilniť víziu svojho klienta.  Je dôležité aby boli ciele a požiadavky pevne stanovené pred tým, než sa web začne vyrábať. Tým sa urýchli celá tvorba a predíde sa komplikáciam.
Základným faktorom je voľba cieľa, ktorý ma internetový projekt splniť. Najčastejším cieľmi projektu sú:

  • zvýšenie počtu zákazníkov objednávateľa
  • zvýšenie konverzného pomeru (koľko návštevníkov webu sa stane aj reálnymi zákazníkmi)
  • zníženie nákladov (napríklad automatizáciou objednávkového systému).

Ďalej musí klient špecifikovať svoje želania ohľadom funkcionality (napr. kompatibilita so softvérom skladového hospodárstva) a dizajnu.  Pri dizajne zákazník hovorí o obsahu stránky, koľko sekcii ma stránka obsahovať, ako by mala byť rozložená, farebné prevedenie… Pri rozhodovaní sa by mal tvorca pomôcť klientovi ku kvalitnému rozhodnutiu svojími skúsenosťami a názornými príkladmi z už vytvorených diel. Treba si taktiež uvedomiť, že zákazník nevytvára stránku pre seba, ale pre svojích zákazníkov. Návštevníka musí stránkať zaujať a nie odradiť, zo stránky musí byť rýchlo jasné, čím sa spoločnosť zaoberá a čo predáva. Návštevníci si nečítajú obsah, len si ho „prebehnú“.

Vzájomná komunikácia klient-dodávateľ

Na začiatku tvorby projektu si treba dohodnúť formu komunikácie, ktorá obom stranám najviac vyhovuje. Niektorí zákazníci najradšej všetko riešia osobne, druhí kvôli časovej efektívnosti cez telefón a e-mial. Zákazník si môže povedať aká forma mu vyhovuje, prípadne ako chce byť informovaný o stave projektu a kedy mu tvorca webu môže volať aby ho nevyrušoval.
Je dôležité aby bola komunikácia otvorená, tým sa predíde komplikáciam. Ak sa zákazníkovi niečo nepáči, mal by to nahlas povedať. Iba tak mu vie dodávateľ prispôsobiť svoju prácu. Klient by mal zohľadniť profesné rady tvorcu webu, lebo často bez jeho skúsenosti sa požadovaný cieľ nedosiahne.

Časový plán

Typickou požiadavkou klienta pri tvorbe internetového produktu je rýchlosť dodania. Pri dohadovaní obchodu sa firmy predbiehajú v tom, kto ponúkne potencionálnému zákazníkovi kratšiu dobu dodania. Takéto firmy majú potom problém vyhotoviť svoje dielo kvalitne a často im to zaberie viacej času ako sľúbili. Preto je dôležité si dohodnúť reálny časový plán a radšej počkať o týždeň viac a potom mať lepší web.
Zákazník môže tvorbu diela urýchliť tým, že bude mať dopredu ujasnenú predstavu o obsahu a dizajne a tvorcovi rýchlo dodá podklady.

Záver

Na záver by som rád zopakoval to najdôležitejšie.

  • do začiatku tvorby projektu musí mať klient ujasnené svoje cieľe a požiadavky, pri čom mu pomáha tvorca webu
  • komunikácia by mala byť obojstranná, otvorená a úprimná
  • na začiatku projektu je vhodné stanoviť reálny časový plán a postup prác.
24.9.2010  Marketing Marketing Sprievodca produktmi Odporučiť článok
© 2008 Webcreator - internetová agentúra. Všetky práva vyhradené. Zavolajte nám 0910 90 70 48