Nove odmeny a sankcie

Prosim pozorne si precitajte novy system odmenovania a sankcionacie zamestnancov.

Vývojový  tím (grafik, kóder, programátor)

Bonusy:

 • za ušetrený čas (v prípade dodržania  kvality) 
 • za predčasné dokončenie úlohy 
 • za vlastný prínos, inovatívnu myšlienku 
 • efektívnejšie riešenie 
 • za obetovanie sa pre dobro projektu - vysoké pracovné nasadenie, práca mimo pracovnej doby 
 • za pomoc pri manažmente projektu, za prebratie vedúcej pozície v tíme

Výška bonusu závisí od prínosu a dôležitosti projektu 
Rozsah:  10 - 100 € 
Na výške bonusu sa musia zhodnúť dve osoby, zadávateľ úlohy a ďalší Projektový manažér.

Sankcie: 

 • prieťahy v dôsledku nepreštudovania zadania 
 • prekročenie záväzného dátumu dodania úlohy dohodnutého medzi zhotoviteľom úlohy a zadávateľom (ústne, e-mailom alebo v rámci dotprojectu) 
 • zlé zobrazovanie v štandardných prehliadačoch (IE7, IE8, FF, Opera, Chrome, Safari) po kódovaní aj po programovaní 
 • v prípade neoperatívneho riešenia problému (v prípade problému ihneď kontaktovať zadávateľa) 
 • v prípade neinformovania zadávateľa o priebehu úlohy, neoznamovanie ukončenia úlohy 
 • absencia komunikácie medzi členmi projektových tímov 
 • logické chyby - fyzická cesta statická, nepoužitie šablôn v CMSku, neštandardné (zlé) riešenie úloh

 

Výška sankcie závisí od závažnosti, miery opakovania daných chýb a dôležitosti projektu.  
Rozsah:  10 - 100 € 
Na výške sankcie sa musia zhodnúť dve osoby, zadávateľ úlohy a další Projektový manažér.  
Kvôli opravám chýb nebude rozširovaný budget!


 

Management (Project managment, Account manager)

Bonusy: 

 • za ušetrený čas (v prípade dodržania  kvality) 
 • za vlastný prínos, inovatívnu myšlienku 
 • efektívnejšie riešenie 
 • za obetovanie sa pre dobro projektu - vysoké pracovné nasadenie, práca mimo pracovnej doby

Rozsah:  10 - 100 € 
Výška bonusu od hodnotenia zhotoviteľov úloh a feedbacku klienta.

 

Sankcie: 

 • nedostatočne vyhotovený návrh riešenia 
 • nedodržanie deadlinu projektu v dôsledku chybného riadenia úloh 
 • na základe zlého hodnotenia od zhotoviteľov úloh 
 • nadpriemerné prekročenie rozpočtu (20%) 
 • nesplnenie účelu projektu

 

 

Zásady:

 • pred každým projektom sa uskutoční  skype konferenčný hovor s členmi projektového tímu, preberie sa realizácia, určí sa zodpovednosť, deadline, predstavy klienta, priority, vymenia sa kontakty medzi členmi projektových tímov v rámci samostatnosti v komunikácii 
 • po ukončení každého projektu sa uskutoční skype hovor, kde sa preberie hodnotenie realizácie

 

Svoje pripomienky k týmto pravidlám adresujte do fóra v Dotprojecte: http://dotproject.webcreator.sk/index.php?m=forums&a=viewer&forum_id=3

16.6.2010 Musil František Musil František Sprievodca produktmi Odporučiť článok
© 2008 Webcreator - internetová agentúra. Všetky práva vyhradené. Zavolajte nám 0910 90 70 48