Náročnosť jazykových mutácií (1. časť)

Jazyková mutácia webu je v dnešnej dobe keď čoraz viacej ľudí zisťuje dôležitosť a možnosti internetového marketingu veľmi dôležitá. Je to riešenie, ako rozšíriť okruch svojich zákazníkov aj do zahraničia, hlavne do okolitých štátov.

Ideálne riešenie je, keď sa už pri samotnom návrhu webu počíta aj s jazykovou mutáciou. Je to najlepšia cesta ako predísť možným komplikáciám a zachovať stabilitu a funkčnosť webovej aplikácie, najmä keď sa jedná o náročnejší projekt.

Druhy viacjazyčných webov

Je niekoľko riešení ako spraviť viacjazyčný web:

  • Prvý, najčastejší, spôsob realizácie je formou prepínača jazyka umiestneného niekde v hornej časti stránky, kde si klient vyberie jazyk, v ktorom chce aby bola stránka zobrazená. V tomto prípade sa jedná stále o tú istú stránku, akurát sa do nej načíta iný jazykový súbor.
  • Druhý spôsob je keď sa návštevníkovi ponúkne možnosť vybrať si jazyk ešte pred zobrazením samotnej webovej prezentácie. Tento spôsob je ale podľa môjho názoru nevhodný, keďže zbytočne zaťažuje návštevníka a oberá ho o čas tým že sa musí preklikávať cez rôzne „prekážky” kým sa na samotnú stránku dostane. To môže návštevníkov odradiť a docieliť opačný efekt ako bol cieľ. Miesto zvyšovania návštevnosti sa tá skôr zníži.Menu na výber jazyka
  • Tretie riešenie je umiestnenie každej jazykovej verzie webu na inú doménu špecifickú pre daný štát pre ktorý je jazyková verzia určená. V tomto prípade sa buď vytvorí niekoľko rôznych inštancií stránky na rôznych hostingoch so špecifickými jazykovými súbormi, alebo jednoduchším riešením je mať iba jeden hosting a k nemu ako aliasy zaregistrovať všetky domény a naprogramovať stránku tak, aby si jazykové súbory naťahovala podľa aktuálnej domény na ktorej sa návštevník stránky nachádza.
24.9.2010  Webdesign Webdesign Sprievodca produktmi Odporučiť článok
© 2008 Webcreator - internetová agentúra. Všetky práva vyhradené. Zavolajte nám 0910 90 70 48