Framework, ano nebo ne? (vol. 2)

Pokračování úvahy nad frameworky v php…

Pochopitelně můžete namítnout – co cache? (některé frameworky přímo automaticky vytváří a pracují s cache) Upřímně já si dokážu představit třídu, která bude spravovat cache a generovat ji a přitom to bude třída do 100 řádků (maximálně), tzn asi 4 KB, otázka zní: je nezbytně nutné používat framework, který má 200 KB kvůli cache, který může mít 4 KB? Odpověď nechám na Vás…

cake php
Dalším nedostatkem frameworků je jejich absence na serveru (hostingu). Tudíž když ho chceme použít, nahrajeme ho na server. Představme si nějaký webhosting (společnost) a na něm určité množství webů, řekněme 1000, je to sice málo, ale držme se při zemi.  Obyčejný web s nějakých tím „super“ frameworkem má asi 300 KB (framework (250 KB) + vlastní kód (50KB)). Představme si, že na každém z webů je jeden stejný framework. Tím se dostaneme k číslu 250 MB zbytečného místa a zbytečného kódu k parserování.  Možná Vám 250 MB nepřijde moc, ale já osobně pamatuju doby, kdy 250 MB byla velikost celého grafického operačního systému, her a osobních aplikací. Takže když si to tak vezmeme, tak to, co využívá 1000 lidí na generování webu, mě stačilo před 10 lety ke kompletnímu systému.

prado
Nad tímto je potřeba se zamyslet v první řadě, když to shrnu, položme si otázku: “Potřebuju 200 KB cizího kódu, který nevyužiju celý? Nebo si to udělám sám na 20 KB a použiju jen to, co potřebuju?“ Odpověď je v jazyce php (po zvážení aspektů z předchozího článku a text) jednoznačná: Udělej si sám! Pochopitelně je to práce navíc a mnohdy bezvýznamná (na první pohled), ale člověk ušetří čas k parserování, web je rychlejší a hlavně ví, co jeho systém umí a jak se k němu chovat a plně ho využít.

codeinteger

Pak už je jen rozdíl mezo tím, jaká člověk je, buď je líný a kašle na nedostatky cizích fw a nebo sám v rámci sebeprezentace si udělá svou verzi, kterou využije naplno.

24.9.2010  Webdesign Webdesign Sprievodca produktmi Odporučiť článok
© 2008 Webcreator - internetová agentúra. Všetky práva vyhradené. Zavolajte nám 0910 90 70 48