Ďalšie možnosti HTML 5

HTML 5 prináša okrem vylepšenej podpory pre audio a video obsah a nových tagov pre rozdelenie web stránky aj ďalšie zaujímavosti ako : web workers, canvas alebo geolocations. V článku sa im pozrieme bližšie na zúbok.

Súčasťou HTML 5 je aj tzv. Web Workers technológia postavená na JavaScripte. Rozšíri samotný JavaScript o viac vlákien. Tie sa následne v prehliadači striedať pre vykonanie jednotlivých príkazov, funkcií a udalostí. Výsledok bude schopnosť vykonávať niekoľko udalostí súčasne, čiže akási verzia multitaskingu. Využitie bude hlavne pri zložitejších aplikáciách náročnejších na výpočty.

Zaujímavým prvkom je tag Canvas. Umožňuje pracovať s 2D grafikou. Konkrétne sa jedná o možnosť generovať doň vlastný obsah. Môže obsahovať ako statické tak aj interaktívne prvky (napríklad graf reagujúci na kliknutie užívateľa)

Pre bližšiu predstavu uvádzame aj niekoľko funkčných ukážok využitia tagu Canvas (len pokiaľ máte prehliadač podporujúci HTML 5 – Firefox 3.1, Safari 4 alebo Google Chrome 2):

http://htmlfive.appspot.com/static/draw.html

http://htmlfive.appspot.com/static/gifter.html

Ďaľšou zaujímavosťou je Geolocations. Jedná sa o technológiu pomocou ktorej server komunikuje s klientom a dokáže určiť jeho polohu. Využitie nájde táto technológia napríklad v aplikáciách využívajúcich mapy. Taktiež uvádzame funkčný príklad:

http://htmlfive.appspot.com/static/whereami.html

Termín vydania finálnej špecifikácie HTML 5 je určený na rok 2022. Finálna verzia by však mala byť k dispozícii v roku 2012 a počíta sa s tým že sa bude ďalších 10 rokov ladiť. Každopádne prinesie veľa vylepšení a len čas ukáže ako sa k tomu postavia vývojári web stránok.

Koho téma zaujala môže si bližšie prezrieť súčasnú špecifikáciu a rozdiely medzi HTML 4 a HTML 5. Rovnako Prikladáme video s konferencie Google I/O kde boli bližšie predstavené jednotlivé funkcie dostupné HTML 5.

23.9.2010  Webdesign Webdesign Sprievodca produktmi Odporučiť článok
© 2008 Webcreator - internetová agentúra. Všetky práva vyhradené. Zavolajte nám 0910 90 70 48